TRV:00145

ID TRV:00145
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Funksjon: Vannsikringen skal sikre at det unngås direkte drypp, rennende vann og isdannelse som kan treffe jernbanetekniske installasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon