TRV:00145

ID TRV:00145
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Formål med vannsikringsløsning:
  • vannsikringen skal sikre at det unngås direkte drypp, rennende vann og isdannelse som kan treffe jernbanetekniske installasjoner
  • vannlekkasjer skal føres frostsikkert ned i dreneringssystemet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Direkte drypp og rennende vann som treffer konstruksjonselementer av betong eller stål medfører raskt skader og er ikke ønskelig i jernbanetunneler. Foruten rene drypp på utstyr, er det kombinasjonen fritt vann og frost som skaper de store driftsutfordringene. Oppbygging av is som innsnevrer profilet, danner istapper eller vokser inn i sporet kan forårsake avsporing.
Endringsartikler Endringsartikkel 1265
Relatert krav TRV:00148
Opprettet 2016/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Vannsikringsløsninger for jernbanetunneler
Nyttige lenker Bane NORs veileder for anbefalt konstruksjonsprinsipp for jernbanetunneler, kap. 4 Vann- og frostproblematikk