TRV:02143

ID TRV:02143
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Stikkrenner skal legges med tilstrekkelig fall for å være selvrensende som vist i Tabell: Krav til diameter og fall for selvrensende stikkrenner. (Hentet fra VA miljøblad nr. 64).
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Kravet skal sørge for selvrensing av stikkrenner
Endringsartikler Endringsartikkel 3742
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon