TRV:02143

ID TRV:02143
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Stikkrennen skal være selvrensende for sand og grus.
  1. Utførelse: Stikkrennen skal ha minimum fall på 6 ‰.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon