TRV:02199

ID TRV:02199
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Høyde og avstand: For plassering med hensyn på høyde og avstand fra sporet skal avstanden for høy plattform gjelde iht. TRV:03949.
  1. Utførelse: Sporet skal måles inn geodetisk og bakses til fastlagt nivå innen montering av støyskjermen skjer. Hensyn skal også tas til eventuelle framtidige overhøyde-justeringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at støyskjermen ikke lager begrensninger i frittromsprofilet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Plassering