TRV:02199

ID TRV:02199
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For plassering med hensyn på høyde og avstand fra sporet skal avstanden for høy plattform gjelde iht. Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé.
  1. Utførelse: Sporet skal måles inn geodetisk og bakses til fastlagt nivå innen montering av støyskjermen skjer. Hensyn skal også tas til eventuelle framtidige overhøyde-justeringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon