TRV:02222

ID TRV:02222
Bok 520
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved hensettingsområder, godsterminaler: Områder som hensettingsområder, godsterminaler mv. skal vernes mot alminnelig ferdsel fordi disse har stor tiltrekning på omgivelsene med derav følgende høyt potensielt skadeomfang for inntrengere, samt skaderisiko for jernbanens materiell.
  1. Utførelse: Sikring skal skje i henhold kravene til utførelse i TRV:02220.
  2. Utførelse: Der det hensettes kjøretøy med «utilstrekkelig kjøretøysikring» med hensyn til klatrevennlighet under spenningssatt kontaktledning, skal inngjerdingen forsterkes slik at adgang og inngrep fra uvedkommende unngås.
  • Gjerdeutforming skal oppfylle veiledning til FEF §4-5, dvs. minimum 2,5 m høyt (minimum 1,8 m over typisk fast snøhøyde på 0,7 m) omsluttende gjerde inklusive piggtråd eller tilsvarende, som gjør det vanskelig å klatre mm.
  • Området skal ha stengt port med adgangskontroll for gang- og vegadkomster. Porten kan stå åpen i åpningstid for 2.part (kunder, reisende) når det er aktivitet på området.
  • Gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal (daglig) driftsadkomst skal unngås. I stedet skal gjerdet forlenges på begge sider av sporet slik at området fremdeles oppleves som omsluttende inngjerdet, typisk i en lengde av 50-100 m fra der det ville vært naturlig med port.
For underlag om krav for hensettingsområder, godsterminaler m.v., se Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning. Informasjon om vurdering av kjøretøy med hensyn til klatrevennlighet finnes på Elkraftportalen. Dersom det ikke forefinnes en risikovurdering av aktuelt kjøretøy med annen konklusjon betraktes dette som "utilstrekkelig kjøretøysikring" med hensyn til klatrevennlighet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Redusere risiko for at personer tar seg ulovlig inn på jernbanens område og blir utsatt for en ulykke.
Endringsartikler Endringsartikkel 2718
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder#Gjerde til vern mot alminnelig ferdsel