TRV:02287

ID TRV:02287
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Filformater i bruk: Skjematikk/enlinjeskjema skal ha formatet .vsdx pga. mulighet for kobling i Telemator til tegninger i Visio-format.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at leverandører og prosjekterende leverer standardisert FDV dokumentasjon.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_626,560_2017_Endringsartikkel_1659
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsdokumentasjon - "Skjematisk plan"

Bane NOR benytter unntaksvis proprietære filformater og database verktøy som Telemator er i teleinfrastrukturen hovedsakelig i bruk for transmisjonsnett og tilhørende fysisk infrastruktur.