TRV:02335

ID TRV:02335
Bok 530
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kapittelet beskriver generelle bestemmelser og tekniske krav for overbygning. Kravene i dette dokumentet gjelder for nye anlegg og ved ytelsesendringer i eksisterende anlegg. Ved endringer som bare berører et delsystem, skal regelverket for dette delsystemet følges, dersom ikke annet er angitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet angir når og hvor regler for prosjektering av Overbygning kommer til anvendelse
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 37
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Omfang