TRV:02412

ID TRV:02412
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Plassering av kjedebrudd: Kjedebrudd skal plasseres utenfor ytterste sporveksel på stasjon.

Utførelse:

  1. Bruddet skal plasseres på hel meter.
  2. Bruddet skal ikke plasseres i vertikalkurver eller overgangskurver.
  3. Der to baner samles uten at det ligger noen stasjon der, skal kjedebruddet legges ved første passende anledning på den siden av samlingsstedet som har lavest kilometer.
  4. Der en bane opphører for å samles med en kortere bane (lavere kilometer), skal bruddet legges rett foran første sporveksel på stasjonen.
  5. Kjedebruddet skal plasseres slik at en unngår misforståelser vedr. objekters kilometerangivelse, se eksempler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at kjedebrudd plasseres slik at mistolkninger om objekters kilometerangivelse unngås
Endringsartikler
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kjedebrudd