TRV:02416

ID TRV:02416
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Minste horisontalkurveradius for nye baner og linjeomlegginger: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Normale krav: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 250 m
  2. Minste krav: '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' = 190 m
  3. For helsveist spor er krav til minste horisontalkurveradius gitt i Helsveist spor#Minste kurveradius
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Det er vanskelig å oppnå tilstrekkelig rulleradiusdifferanse ved kjøring i kurver med svært små radier. Dette medfører store anløpsvinkler som resulterer i store sporkrefter og høy slitasje. Kravet skal også sikre at alle interoperable tog kan fremføres ved å ivareta krav til minimum kurveradius i TSI Infrastruktur.
Relatert krav
Opprettet
Referanse TSI Infrastruktur - parameterkrav 4.2.3.4
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger