TRV:02446

ID TRV:02446
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Rettlinjet avsnitt mellom to kurver uten overgangskurver (Ls): For å betrakte to sprang i den manglende overhøyden som separate, skal det være et rettlinjet avsnitt (Ls) mellom kurvene etter følgende regler:
Ls ≥ 0,1 V [m] for 40 ≤ V < 65 km/h
Ls ≥ 0,15 V [m] for 65 ≤ V ≤ 100 km/h     (4)
Ls ≥ 0,25 V [m] for V > 100 km/h,

der V er skiltet hastighet over kurvene. Ved pluss-/krengetoghastighet skal den største hastigheten benyttes.

Ved mindre rettlinjet avsnitt enn Ls, skal sprangene i manglende overhøyde betraktes som ett: ΔI = I1+I2 ved motsattrettede kurver og ΔI = max{I1,I2} ved ensrettede kurver.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bevegelse i vognkassen som skapes av sprang i manglende overhøyde, dempes som en funksjon av tid. Mellomliggende rettlinje med en lengde avhengig av hastighet er derfor nødvendig for å opprettholde tilfredsstillende komfort for passasjerer.
Relatert krav TRV:02445
Opprettet
Referanse EN 13803:2017 - avsnitt 6.13
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kurver uten overgangskurver