TRV:02445

ID TRV:02445
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔImaks): Sprang i manglende overhøyde skal ikke overstige verdier gitt i Tabell: Maksimalt sprang i manglende overhøyde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sprang i manglende overhøyde medfører en plutselig endring av sideakselerasjonen. Dersom denne plutselige endringen blir for stor, vil dette føles ubehagelig for passasjerer og resultere i lokalt store sporkrefter. Sprang i manglende overhøyde oppstår typisk i sporveksler hvor det ikke er overgangskurve mot det avvikende sporet. Ved passering av sporveksler inn mot plattformer er det fare for at stående passasjerer snubler/faller dersom sprang i manglende overhøyde blir for stort.
Relatert krav TRV:02446
Opprettet
Referanse TSI Infrastruktur - krav 4.2.4.4

EN 13803:2017 - avsnitt 6.11

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kurver uten overgangskurver