TRV:02451

ID TRV:02451
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Avstand mellom sporveksel og overgangskurve/sirkelkurve/bru/sporveksel: Avstanden mellom sporveksel og overgangskurve, sirkelkurve, bru eller annen motstående sporveksel skal ikke være mindre enn avstanden M gitt i Kurver uten overgangskurver, krav b), beregnet ut fra hastighet over sporvekselens avvikespor. M skal imidlertid ikke være kortere enn 6 m.
  1. Unntak: Ved sirkelkurver med lik, ensrettet krumning bortfaller kravet til mellomparti M.
  2. Unntak: For sporsløyfer med klotoideveksler bortfaller kravet til mellomparti M.
  3. Utførelse: Avstanden M måles fra stokkskinneskjøt (SS)/bakkant (BK) på sporvekselen til overgangskurvens begynnelse (OB)/ende (OE), bruens start-/sluttpunkt eller sirkelkurvens kurvepunkt (KP).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal ivareta:
  1. Mulighet for utskifting av komponenter uten å komme i konflikt med motstående sporveksel og krav til minimum avstand mellom to sveiste skjøter
  2. Ivareta god komfort gjennom å hindre påfølgende retningsforandringer med kort avstand.
  3. Unngå påfølgende endringer i sporets stivhet med kort innbyrdes avstand
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Sporveksler og sporforbindelser