TRV:02466

ID TRV:02466
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Overgangskurver og sporveksler: Vertikalkurver med radius mindre enn 10 000 meter skal ikke falle sammen med overgangskurver eller sporveksler. Det skal være en avstand på minst 15 meter1) mellom overgangskurve/sporveksel og vertikalkurve med radius mindre enn 10 000 meter. SE bør ikke ligge i sporveksler, selv om Rv ≥ 10 000 m.
  1. Unntak: For hastigheter mindre enn eller lik 50 km/h kan det tillates kortere avstander.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bakgrunnen for dette kravet er å unngå at en vogn befinner seg samtidig i med den ene boggien i en vertikalkurve og den andre boggien i en horisontalkurve, noe som kan gi uheldig dynamisk respons med nedsatt komfort og økte krefter på spor og vogner som følge.
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 443
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Vertikalkurver