TRV:02467

ID TRV:02467
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Autorisasjon: Virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av ekomnett skal inneha autorisasjon gitt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at autorisasjonsforskriften kommer til anvendelse for de deler av Bane NORs ekomnett med teletjenester som er omfattet av forskriftskrav.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav TRV:07901
Opprettet 2021/09/14
Referanse FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §3.

Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften)

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til leverandør"