TRV:02467

ID TRV:02467
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Autorisasjon: Virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av teletekniske anlegg skal inneha autorisasjon gitt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Relatert krav
Opprettet
Referanse FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §3.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Krav til leverandør"