TRV:02522

ID TRV:02522
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst (NSS) Hvis det er fall på strekningen mot sporområdet som er sikret for annen aktivitet, skal det vurderes spesielt med hensyn til om sikkerhetsavstandens lengde er stor nok.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at det er tilstrekkelig sikkerhetsavstand også dersom det er fall i området toget kan befinne seg fra det passerer kjøretillatelsens sluttpunkt og gjennom hele sikkerhetsavstandens lengde.
Endringsartikler Endringsartikkel 2019 Endringsartikkel 2132
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 3 Sikkerhetsavstand