TRV:02523

ID TRV:02523
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst (NSS) Samtidige togbevegelser tillates ikke ved gjennomsnittlig fall som overstiger 12,5 ‰ de siste 800 m mot område sikret for annen aktivitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at det ikke prosjekteres med samtidigheter på områder med stort fall da dette kan bidra til lengere bremseavstander.
Endringsartikler Endringsartikkel 2019 Endringsartikkel 2132
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 3 Sikkerhetsavstand