TRV:02524

ID TRV:02524
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst (NSS) Samtidige togbevegelser tillates ikke ved gjennomsnittlig fall som overstiger 12,5 ‰ mellom sluttpunkt for kjøretillatelse og område sikret for annen aktivitet. Se også Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Fall_og_stigninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at det ikke prosjekteres med samtidige togbevegelser der hvor det er stort fall i sikkerhetssonen, da dette kan bidra til lengere bremseavstander ved eventuell utilsiktet passering av kjøretillatelsens sluttpunkt.
Endringsartikler Endringsartikkel 2019 Endringsartikkel 2132
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 3 Sikkerhetsavstand