TRV:02531

ID TRV:02531
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Sporkonstruksjoner i ballastspor som er angitt i Sporkonstruksjoner er ikke dimensjonert for bruk av virvelstrømbremser (Eddy current).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Dette kravet angir at Bane NOR sine sporkonstruksjoner for ballastspor ikke er dimensjonert for langsgående trykkrefter i skinnene som kan oppstå ved bruk av virvelstrømbremser ("Eddy current" bremser)
Endringsartikler 530 2015 Endringsartikkel 1039
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Kompatibilitet med virvelstrømbremser