TRV:02531

ID TRV:02531
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporkonstruksjoner i ballastspor som er angitt i Sporkonstruksjoner er ikke dimensjonert for bruk av hvirvelstrømbremser (Eddy current).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon