TRV:02531

ID TRV:02531
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Sporkonstruksjoner i ballastspor som er angitt i Sporkonstruksjoner er ikke dimensjonert for bruk av virvelstrømbremser (Eddy current).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Dette kravet angir at Bane NOR sine sporkonstruksjoner for ballastspor ikke er dimensjonert for langsgående trykkrefter i skinnene som kan oppstå ved bruk av virvelstrømbremser ("Eddy current" bremser)
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon