TRV:02533

ID TRV:02533
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Beslutning om bruk av ledeskinner skal baseres på Bane NORs risikoakseptkriterier og risikobeslutningsprinsipper i henhold til retningslinjer gitt i [STY 605019 - Styring av sikkerhet og tilgjengelighet på jernbanen - konsernprosedyre].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til å redusere konsekvens av eventuell avsporing på spesielt utsatte steder.
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 262
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Bruk av ledeskinner for å redusere avsporingsfølger