TRV:02536

ID TRV:02536
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Standard skinnekvalitet i Bane NOR er R260Mn, men avhengig av trafikkbelastning og kurveradius skal det velges skinnekvaliteter i henhold til Tabell: Skinnekvaliteter som skal anvendes ved sporombygging og ved nyanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon