TRV:02536

ID TRV:02536
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Standard skinnekvalitet i Bane NOR er R260Mn, men avhengig av trafikkbelastning og kurveradius skal det velges skinnekvaliteter i henhold til Tabell: Skinnekvaliteter som skal anvendes ved sporombygging og ved nyanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer anskaffelse og bruk av skinner som gir optimal levetid og vedlikeholdbarhet under ulike trafikkforhold og kurveradier.Kravet sikrer også samtrafikkevne ved å møte krav til minimum hardhet for samtrafikkomponent skinner.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon