TRV:02567

ID TRV:02567
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En togvei skal ha dekningsgivende sporsperre, avsporingstunge eller sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes når avstanden (Am1 + Am2) mellom motrettet sporveksel som leder inn til spor hvor kjøretøy kan hensettes og sikkerhetssonens begynnelsespunkt (signal (y)) er mindre enn 100 meter, se '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"' og '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"'.
Grafikkvisning
Figur 1: Minimumsavstand (Am1 + Am2) mellom sikkerhetssone og motrettet sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)
Figur 2: Minimumsavstand (Am1 + Am2) mellom sikkerhetssonens begynnelsespunkt og motrettet sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon