TRV:02567

ID TRV:02567
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Når avstanden (Am1 + Am2) mellom motrettet sporveksel som leder inn til spor hvor kjøretøy kan hensettes og sikkerhetssonens begynnelsespunkt (signal (y)) er mindre enn 100 meter skal sporsperre, avsporingstunge eller sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes være dekningsgivende, se Figur: Minimumsavstand mellom sikkerhetssone og motrettet sporveksel og Figur: Minimumsavstand mellom sikkerhetssonens begynnelsespunkt og motrettet sporveksel.
Figur: Minimumsavstand (Am1 + Am2) mellom sikkerhetssone og motrettet sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)
Figur: Minimumsavstand (Am1 + Am2) mellom sikkerhetssonens begynnelsespunkt og motrettet sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet gir økt fleksibilitet med tilsvarende sikkerhet som TRV:02566.
Endringsartikler Endringsartikkel 2706
Relatert krav
Opprettet 2020/09/16
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.2.2 Sikkerhetssone