TRV:02586

ID TRV:02586
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Betongsviller skal anvendes ved nyanlegg, sporombygging og gjennomgående utskifting av sviller. Tresviller skal bare anskaffes for stikkbytte i eksisterende spor med tresviller. I tillegg kan de anvendes ved unntaksforhold nevnt i Spesielle sporkonstruksjoner
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal begrense bruk av tresviller som gir lavere levetid/LCC og dårligere sikkerhet mot solslyng enn betongsviller. Forbud mot bruk av kreosot som impregneringsmiddel er en viktig årsak til lavere forventet levetid (Biocides Regulation (EU) 528/2012)
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 453
Relatert krav
Opprettet
Referanse Biocides Regulation (EU) 528/2012
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Sviller