TRV:02588

ID TRV:02588
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Betongsviller JBV 54 og JBV 60 kan leveres med elastisk belegg pålimt svillens underside, "svillematter".
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon