TRV:02588

ID TRV:02588
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Betongsviller JBV 54 og JBV 60 kan leveres med elastisk belegg pålimt svillens underside, "svillematter".
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bruk av svillematter vil øke det effektive kontaktarealet mellom svillens underside og ballasten. Dette reduserer ballastspenninger og medfører dermed mindre nedknusing av sville og pukkballast. Kravet gir informasjon om og føringer om hvilke type svillematter med hensyn til statisk stivhet som kan brukes i Bane NOR sine spor. Dette sikrer riktige egenskaper som bidrar til å optimere levetiden til sporkomponentene.
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 198
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Betongsviller med svillematter