TRV:02590

ID TRV:02590
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Svillematter med statisk stivhet ≤ 0,35 N/mm3 kan benyttes på fri linje for å redusere nedknusing av ballast og utvikling av korte bølger på innerstreng.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon