TRV:02590

ID TRV:02590
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Svillematter med statisk stivhet ≤ 0,35 N/mm3 kan benyttes på fri linje for å redusere nedknusing av ballast og utvikling av korte bølger på innerstreng.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bruk av svillematter vil øke det effektive kontaktarealet mellom svillens underside og ballasten. Dette reduserer ballastspenninger og medfører dermed mindre nedknusing av sville og pukkballast. Kravet gir føringer om hvilke type svillematter som kan brukes på fri linje for å redusere nedknusing av ballast og utvikling av korte bølger på innerstreng.
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 198
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Betongsviller med svillematter