TRV:02613

ID TRV:02613
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) Ballastfri sporkonstruksjon skal være konstruert og bygget i henhold til EN 16432-1 og EN 16432-2
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer prosjektering og bygging av ballastfrie sporkonstruksjoner som følger standardiserte krav til utforming, fremstilling og kvalitet. Kravet ivaretar samtrafikkevne, sikrer lang levetid og bidrar til at skinner kan monteres, sveises og vedlikeholdes med standard utstyr.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
  • EN 16432-1
  • EN 16432-2


Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon