TRV:02613

ID TRV:02613
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ballastfri sporkonstruksjon skal være konstruert og bygget i henhold til EN 16432-1 og EN 16432-2
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon