TRV:02614

ID TRV:02614
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Ballastfri sporkonstruksjon skal konstrueres for en levetid på minimum 50 år
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Fornyelse/utskifting av ballastfrie sporkonstruksjoner medfører langt høyere kostnader, ressurser og sportilgang enn for ballastspor. Det er derfor viktig med lang levetid for sporkonstruksjonen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon