TRV:02615

ID TRV:02615
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for å ivareta god vedlikeholdbarhet gjennom mulighet for inspeksjon, reparasjon og utskifting av komponenter og delsystemer
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon