TRV:02615

ID TRV:02615
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for å ivareta god vedlikeholdbarhet gjennom mulighet for inspeksjon, reparasjon og utskifting av komponenter og delsystemer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre optimale levetidskostnader.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon