TRV:02616

ID TRV:02616
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for anvendelse i spor med horisontal kurveradius ned til R=200 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon