TRV:02617

ID TRV:02617
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst e) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for anvendelse i spor med vertikal kurveradius ned til R=1300 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre anvendelse av ballastfrie sporkonstruksjoner på steder hvor det er nødvendig å prosjektere med små vertikale kurveradier.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon