TRV:02618

ID TRV:02618
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst f) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for anvendelse i spor med overhøyde opp til 180 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre anvendelse av ballastfrie sporkonstruksjoner på steder hvor det er nødvendig å prosjektere med maksimal overhøyde.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon