TRV:02618

ID TRV:02618
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for anvendelse i spor med overhøyde opp til 180 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon