TRV:02620

ID TRV:02620
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst b) Ballastfrie sporkonstruksjoner kan anvendes i dagsoner hvor underbygning er bygget i henhold til Underbygning/Setninger#Setningskrav_for_ballastfritt_spor i dagsone
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Mens ballastspor har relativt stort rom for å justere sporet for å kompensere for setninger i underbygningen er justeringsmuligheter i ballastfrie sporkonstruksjoner begrenset til det som ligger i befestigelsen. Det er derfor nødvendig å begrense mulige setninger gjennom spesifikke krav der ballastfrie sporkonstruksjoner skal anvendes.
Relatert krav TRV:01948, TRV:01949, TRV:01950, TRV:01951, TRV:01952, TRV:01953, TRV:01954, TRV:01955, TRV:01956, TRV:01957, TRV:01958, TRV:01959, TRV:01960, TRV:01961
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon