TRV:02620

ID TRV:02620
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ballastfrie sporkonstruksjoner kan anvendes i dagsoner hvor underbygning er bygget i henhold til Underbygning/Setninger#Setningskrav_for_ballastfritt_spor i dagsone
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon