TRV:02621

ID TRV:02621
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ballastfritt spor kan bare anvendes i forbindelse med sporveksler dersom sporvekslene i sin helhet ligger i spor med ballastfri sporkonstruksjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon