TRV:02621

ID TRV:02621
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst d) Ballastfritt spor kan bare anvendes i forbindelse med sporveksler dersom sporvekslene i sin helhet ligger i spor med ballastfri sporkonstruksjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporveksler blir liggende stabilt på underlag som gir tilnærmet samme sporstivhet gjennom hele sporvekselen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon