TRV:02622

ID TRV:02622
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Dimensjonerende laster for ballastfri sporkonstruksjon er gitt i EN 16432-1, kap 5.1
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporkonstruksjonen blir dimensjonert til å motstå aktuelle trafikklaster.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 16432-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon