TRV:02623

ID TRV:02623
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fyllinger, skjæringer, bruer og tunneler som understøtter en ballastfri sporkonstruksjon skal oppfylle krav gitt i EN 16432-1, kap 5.2, samt krav i Bruer/Prosjektering og bygging, Tunneler/Prosjektering og bygging og Underbygning/Prosjektering og bygging
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon