TRV:02624

ID TRV:02624
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal gjøres geologiske og geotekniske undersøkelser for vurdering av egnethet av ballastfritt spor. Det skal ikke anvendes ballastfritt spor på steder med instabile formasjoner som kan medføre større deformasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon