TRV:02624

ID TRV:02624
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst b) Det skal gjøres geologiske og geotekniske undersøkelser for vurdering av egnethet av ballastfritt spor. Det skal ikke anvendes ballastfritt spor på steder med instabile formasjoner som kan medføre større deformasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Mens ballastspor har relativt stort rom for å justere sporet for å kompensere for setninger i underbygningen er justeringsmuligheter i ballastfrie sporkonstruksjoner begrenset til det som ligger i befestigelsen. Det er derfor nødvendig å begrense mulige setninger gjennom spesifikke krav der ballastfrie sporkonstruksjoner skal anvendes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon