TRV:02627

ID TRV:02627
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Design av den ballastfrie sporkonstruksjonen skal ta hensyn til miljøpåkjenninger angitt i EN 16432-1, kap. 5.3
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon