TRV:02627

ID TRV:02627
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Design av den ballastfrie sporkonstruksjonen skal ta hensyn til miljøpåkjenninger angitt i EN 16432-1, kap. 5.3
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre lang levetid ved at sporkonstruksjonen er i stand til å motså påkjenninger fra vann, temperatursvingninger, kjemikalier og andre miljøpåkjenninger
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 16432-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon