TRV:02628

ID TRV:02628
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Konstruksjonskrav til ballastfri sporkonstruksjon er gitt i EN 16432-2
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer prosjektering og bygging av ballastfrie sporkonstruksjoner som følger standardiserte krav til utforming, fremstilling og kvalitet.
Endringsartikler 530 2019 Endringsartikkel 2180
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 16432-2
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Generelle konstruksjonskrav