TRV:02628

ID TRV:02628
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) Konstruksjonskrav til ballastfri sporkonstruksjon er gitt i EN 16432-2
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer prosjektering og bygging av ballastfrie sporkonstruksjoner som følger standardiserte krav til utforming, fremstilling og kvalitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 16432-2
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon