TRV:02628

ID TRV:02628
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Konstruksjonskrav til ballastfri sporkonstruksjon er gitt i EN 16432-2
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon