TRV:02629

ID TRV:02629
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Kun materialer med etablert egnethet skal brukes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre bruk av materialer som kan medføre kort levetid og høye livsløpskostnader.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon