TRV:02630

ID TRV:02630
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Materialer der aldring kan påvirke mekaniske egenskaper, skal ikke brukes i bærelagene til den ballastfrie sporkonstruksjonen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre bruk av materialer som kan medføre kort levetid og høye livsløpskostnader.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon