TRV:02630

ID TRV:02630
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Materialer der aldring kan påvirke mekaniske egenskaper, skal ikke brukes i bærelagene til den ballastfrie sporkonstruksjonen
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon