TRV:02631

ID TRV:02631
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst d) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal ikke inneholde brannfarlige materialer i bærelag som ikke er tildekket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet bidrar til å tilfredstille overordnede krav til brannsikkerhet i tunneler.
Relatert krav TRV:00621
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon