TRV:02632

ID TRV:02632
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Den globale statiske stivheten fra mellomlegg i befestigelse og alle andre elastiske lag i sporkonstruksjonen skal ligge i området 20 - 25 kN / mm målt i henhold til EN 13146-9
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporets globale stivhet blir tilsvarende som for et ballastspor.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 13146-9
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon