TRV:02633

ID TRV:02633
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Den globale dynamiske stivheten fra mellomlegg i befestigelse og alle andre elastiske lag i sporkonstruksjonen skal ikke overstige 37,5 kN / mm målt i henhold til EN 13146-9
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon