TRV:02634

ID TRV:02634
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) På steder hvor det er behov for å dempe strukturstøy kan det være behov for å anvende spesielle løsninger med lavere vertikal sporstivhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet åpner for bruk av elementer i sporkonstruksjonen som gir reduksjon i strukturstøy der det er nødvendig.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon