TRV:02635

ID TRV:02635
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sporet skal være konstruert for skinner med profil 60E1 i henhold til EN 13674-1
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at den ballastfrie sporkonstruksjonen kan bruke samme standardiserte skinneprofil som brukes i ballastspor.
Endringsartikler 530 2019 Endringsartikkel 2180
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse EN 13674-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Skinner 2