TRV:02635

ID TRV:02635
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporet skal være konstruert for skinner med profil 60E1 i henhold til EN 13674-1
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon