TRV:02636

ID TRV:02636
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sporet skal være konstruert med skinnehelning 1:20
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre standard skinnehelning for spor i Bane NOR sitt nettverk.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon