TRV:02637

ID TRV:02637
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Sporet skal være konstruert med helsveiste skinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til lave vedlikeholdskostnader og god komfort gjennom eliminering av laskede skinneskjøter.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon