TRV:02638

ID TRV:02638
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Sporkonstruksjonen skal tillate aluminiotermisk sveising av skinner med sveisemetoder godkjent i henhold til EN 14730-1
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon