TRV:02639

ID TRV:02639
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Sporkonstruksjonen skal tillate mobil brennstuksveising av skinner i henhold til EN 14587-2
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon