TRV:02639

ID TRV:02639
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sporkonstruksjonen skal tillate mobil brennstuksveising av skinner i henhold til EN 14587-2
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at skinner i ballastfri sporkonstruksjon kan sveises sammen med standardiserte sveisemetoder.
Endringsartikler 530 2019 Endringsartikkel 2180
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse EN 14587-2
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Skinner 2