TRV:02640

ID TRV:02640
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporkonstruksjonen skal være utformet med befestigelse i kategori D i henhold til EN 13841-5.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon