TRV:02640

ID TRV:02640
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sporkonstruksjonen skal være utformet med befestigelse i kategori D i henhold til EN 13841-5.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at befestigelse i ballastfritt spor kan motstå vertikale og laterale krefter over tid fra trafikken og holde skinnene på plass i sporkonstruksjonen uten langsgående forskyvning og for stor vridning av skinnene.
Endringsartikler 530 2019 Endringsartikkel 2180
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse EN 13841-5
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Befestigelse 2