TRV:02641

ID TRV:02641
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Minimum gjennomsnittlig klemmekraft for hver skinne skal være 16 kN i henhold til EN 13146-7.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon