TRV:02642

ID TRV:02642
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Befestigelsen i dagsone, tunneler og på bruer med lengde mindre enn 100 meter, skal muliggjøre vertikal justering av skinne -4mm/+70 mm og horisontal justering av skinne på ± 8 mm for hvert festepunkt ved installasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon